استخدام در شرکت صنایع پویان طب هگمتانه

فرم‌های داخل هر یک از تب‌های زیر را تکمیل و در پایان دکمه ارسال را بزنید. تکمیل گزینه‌های ستاره‌دار ضروری است.

مشخصات فردی
وضعیت تحصیلی
دوره‌های کارآموزی
آخرین سوابق کاری(چهار مورد آخر)
دوره‌های آموزشی
زبان‌های خارجی
معرف
سایر مشخصات
ارسال مدارک